THIẾT KẾ LOGO – NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Thiết kế nhận diện thương hiệu luôn là bước đi đầu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu đó. Đây là bước đi rất quan trọng nhằm xác định chiến lược, mục tiêu, tham vọng của một doanh nghiệp.

Sự vô hình của một doanh nghiệp đã hoạt động phát triển nhiều năm trên thị trường là điều thất bại không đáng có. Để có được vị trí chiến lược tốt, khách hàng ghi nhớ tên tuổi thì tất yếu họ phải có một logo chất lượng để nhận diện thương hiệu.

Cấu tạo của logo để nhận diện thương hiệu – Phần hình ảnh trên logo: có ý nghĩa là biểu tượng cho thương hiệu của doanh nghiệp. Cũng có thể là sự thể hiện một hoạt động, phong cách, màu sắc của sản phẩm. Nhưng yếu tố này phải mang tính chất đặc trưng. Điều này là sự khác biệt, tạo ấn tượng cho khách hàng dễ dàng ghi nhớ và nhận biết rõ.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

TẦM QUAN TRỌNG LOGO

QUY TRÌNH THIẾT KẾ 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ