Phục hồi – Chuyển Băng sang usb file youtube

 

Phục hồi Chuyển Băng sang usb file youtube

Phục hồi – Chuyển Băng sang usb file youtube

Dịch vụ dựng phim sữa chửa băng đĩa hư hỏng – phục hồi thay đổi edit lồng nhạc 

+ Chuyển băng sang đĩa CD, DVD, MP3, USB, Gửi qua Email .. theo yêu cầu.

+Chuyển băng VHS sang DVD +Chuyển băng Mini DV, Băng Video Hi8

+Chuyển băng Cassette sang CD, MP3, USB +Chuyển đĩa CD, DVD ra File, ra đĩa, USB

+ Chép từ File qua đĩa DVD,CD đọc đầu đĩa máy tính + Chép File từ đĩa DVD, CD …

SAIGONTV  

Phục hồi – Chuyển Băng sang usb file youtube

| Tin Tức Sự Kiện |
About The Author
- SAIGONTV